محمد بلوریان تهرانی

اسفند ۷, ۱۳۹۳
بلوریان تهرانی

دکتر تهرانی: درجه آزادی عمل در بخش خصوصی بیشتر است

کیفیت زندگی، سلامت اجتماعی و توان اقتصادی همگی از جلوه‌های توسعه محسوب می‌شوند. لحاظ کردن نگرش بازاریابی در مباحث توسعه، نیز می‌تواند گره‌گشای نه‌تنها معضل توسعه‌نیافتگی، […]