مصاحبه دکتر تهرانی

آبان ۱۸, ۱۳۹۰
مصاحبه دکتر تهرانی

مصاحبه دکتر بلوریان تهرانی، دفتر تبلیغات و اطلاع‌رسانی

دکتر محمد بلوریان تهرانی، دکترای D.A بازاریابی از دانشگاه ایندیانای آمریکا و مدرس دانشگاه متن مصاحبه وضعیت کمی و کیفی آموزش تبلیغات در ایران چگونه است؟ طی […]